Klauzula informacyjna RODO


1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu
rejestracyjnym jest Europrofil sp. z o.o., zwany dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
sekretariat@europrofil.co lub telefonując pod numer: +48 89 512 32 22

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą
a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi
wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich
danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z
udzieleniem odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to
jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO), realizacją Umowy oraz do
podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne W
zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane
albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której
dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte,
jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia
przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez
Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

Nasze produkty
Odzyskaliśmy

9.231

ton plastiku PVC

Wytworzyliśmy

4696

tys eco produktów

Posadziliśmy

451

drzew owocowych

Dajemy drugie, trzecie i kolejne życia odpadom PVC, z których utylizacją jest naprawdę duży problem na świecie.

Robimy to w samym środku "Zielonych Płuc Polski", nie szkodząc środowisku.