Wyniki badań włókniny melt-blown
Wyniki badań maseczki CIOP
Wyniki badań maseczki niemedyczne CIOP

Świadectwo badań właściwości użytkowych listew,
Przemiał - karta charakterystyki produktu.
Warunki współpracy PL
Warunki współpracy EN
Warunki współpracy RU
Certyfikat Firma Godna Zaufania
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Decyzja Urzędu Patentowego o nadaniu prawa ochronnego na wzór użytkowy pod tytułem Profil podokienny symetryczny

Świadectwo Ochrony-profil asymetryczny

Świadectwo Ochrony-profil symetryczny

Właściwości PVC jako materiału instalacyjnego  więcej  

Nasze produkty
Odzyskaliśmy

9.231

ton plastiku PVC

Wytworzyliśmy

4696

tys eco produktów

Posadziliśmy

451

drzew owocowych

Dajemy drugie, trzecie i kolejne życia odpadom PVC, z których utylizacją jest naprawdę duży problem na świecie.

Robimy to w samym środku "Zielonych Płuc Polski", nie szkodząc środowisku.