Korzystając ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury zrealizowaliśmy projekt pt.:

„Inwestycje i innowacje w przedsiębiorstwie Europrofil Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego separatora elektrostatycznego typu EBS do separacji plastików 2EBS-27/100”

w ramach: Poddziałania 1.1.7 - „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013    

 

Nasze produkty
Odzyskaliśmy

6.976

ton plastiku PVC

Wytworzyliśmy

3605.4

tys eco produktów

Posadziliśmy

410

drzew owocowych

Dajemy drugie, trzecie i kolejne życia odpadom PVC, z których utylizacją jest naprawdę duży problem na świecie.

Robimy to w samym środku "Zielonych Płuc Polski", nie szkodząc środowisku.